Waarom

De Nationale Werkbezoekdag – een initiatief van DeBroekriem – biedt werkgevers de mogelijkheid om geïnteresseerden op een laagdrempelige manier een ‘kijkje in de keuken’ te geven over (het werken bij) hun bedrijf en/of organisatie.

 

Een unieke mogelijkheid die kansen biedt voor zowel werkgevers als (potentiële) medewerkers!

De Nederlandse economie is groeiend en de werkloosheid daalt. Desondanks hebben diverse werkgevers nog steeds (langdurig) openstaande vacatures, zijn er nog volop potentiële medewerkers die de juiste baan niet kunnen vinden, in-between-jobbers en potentiële medewerkers die carrièreswitch overwegen.

De Nationale Werkbezoekdag beoogt een positieve bijdrage te leveren aan deze “hidden” mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onbekend maakt immers onbemind. Tijdens de Nationale Werkbezoekdag kunnen werkgevers kennis maken met geïnteresseerden in (het werken bij) hun organisatie. Potentiële werknemers kunnen zich vrijblijvend oriënteren bij een werkgever in een branche waar ze interesse hebben.

Door een 1-op-1 gesprek met een medewerker, een bedrijfspresentatie, een rondleiding door het bedrijf / organisatie en/of (gezamenlijk) uitvoeren van een opdracht kunnen werkgevers geïnteresseerden daadwerkelijk een “kijkje in hun keuken”  geven in wat er bij de desbetreffende organisatie of bedrijf gebeurd. Organisaties en bedrijven met moeilijk invulbare vacatures of een impopulair imago kunnen tijdens de Nationale Werkbezoekdag geïnteresseerden enthousiast maken voor een vakgebied dan wel een branche!

Vragen over hoe jij en/of jouw organisatie effectief de Nationale Werkbezoekdag kan vormgeven? Neem CONTACT op.

DeBroekriem is de netwerkorganisatie voor werkzoekenden en is initiator van de Nationale Werkbezoekdag.Wij ervaren dagelijks de kracht van netwerken. Door het in gesprek komen van werkzoekenden en professionals ontstaan er vaak onverwachte, relevante ontmoetingen.

Hoe

De Nationale Werkbezoek Dag staat in het teken van zelf initiatief nemen en participeren. Dit alles door gebruik te maken van de kracht van sociale netwerken. Geen banenmarkt, geen verplichtingen, maar het organiseren van ontmoetingen op kleine schaal, maar met grote slagkracht. Deelname aan de Nationale Werkbezoek Dag helpt de werkzoekende na te gaan waar hij staat. Daarnaast verneemt hij tegelijkertijd waar het bedrijf staat en wat de ontwikkelingen zijn. Mochten er vacatures zijn, dan kan daar ook over worden gesproken. Grijp deze dag aan om in contact te komen met werkgevers bij jou in de buurt of andersom: gebruik deze dag om werkzoekenden een kijkje in de keuken te bieden bij de organisatie waar jij als professional werkt!